Start als DSD-reseller

Versie 3.1 | DSD Europe B.V. | Juni 2023
 

DSD Europe B.V., gevestigd te Rosmalen aan Hintham 152A, Nederland, (hierna: “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website / platform van www.dsdeurope.nl (hierna: “platform”). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Het kan voorkomen dat deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacy- en cookieverklaring op het platform en website te plaatsen.

Waar in dit privacystatement het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.
 

Verzamelde gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via het platform verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van het platform. Als u bestellingen wilt doen, moet u eerst partner worden van ons en vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. U kunt dan op het platform een persoonlijk account aanmaken. Als u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een server. In uw account slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw account uw voorkeursinstellingen vastleggen. Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van het platform en voor het personaliseren van het platform.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming zal in die gevallen gevraagd worden.
 

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

1)     Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

2)     Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van het platform en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door op de afmeldlink in de footer van de email te klikken.

3)       Om het platform voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.

4)     Om het platform verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.
 

Bewaartermijnen

Wij zullen al uw gegevens en die van uw klanten automatisch na vier jaar verwijderen indien u gedurende vier jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van het platform.
Wij zullen uw klantgegevens verwijderen wanneer er gedurende vier jaar geen verkoop heeft plaatsgevonden bij deze klant.
 

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet;
 • U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen.
 • Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u.
   

Cookies

Op het platform maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van het platform naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan ons platform te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan ons platform geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ons platform of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van ons platform.
 

Noodzakelijke cookies

Hieronder vindt u een lijst van cookies die gezet kunnen worden en die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van ons platform. Indien u ervoor kiest om onderstaande cookies te verwijderen of blokkeren dan kunnen wij geen garantie geven over een correcte werking van het platform.

 
Naam
Sessie id
Geplaatst door
DSD Europe BV
Doel
Transactie data verwerken t.b.v. bestellingen
 

 

Targeting cookies

Hieronder vindt u een lijst van targeting cookies die geplaatst kunnen worden en die gebruikt worden voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Analytics.

 
Naam
Google Analytics
Geplaatst door
DSD Europe BV
Doel
Effectiviteit en gebruik reseller  portal inzichtelijk krijgen
 

 

Belco

Wij gebruiken Belco om bij te houden hoe bezoekers en partners onze website gebruiken en om bezoekers en klanten een klantenservice via chat, telefoon en/of email aan te bieden. Hiervoor gebruiken we je naw-gegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel profielfoto. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Belco gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Belco mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij bewaren deze informatie tot 4 jaar na het laatste contactmoment en/of na het einde van de dienstverlening aan jou.
 

 

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om bij te houden hoe bezoekers en partners onze website gebruiken en om bezoekers en partners de mogelijkheid te geven om feedback achter te laten. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze bezoekers/partners en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

 

Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe onze website gebruikt wordt. Dit gebeurt door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/services te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over het gebruik van de website worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten,  diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga naar de Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt. Ga voor meer informatie over Microsoft Clarity naar het Overzicht.

 

HubSpot

Gebruik van HubSpot

DSD Europe maakt gebruik van de service van HubSpot, een platform van derden waarmee we samenwerken om onze marketing- en verkoopactiviteiten te verbeteren. Hubspot ondersteunt ons in de communicatie met onze (potentiële) klanten, het bijhouden van online interacties en het analyseren van gegevens voor ons om een betere gebruikerservaring te bieden.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens

Het is belangrijk op te merken dat bij het gebruik van HubSpot persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens kunnen informatie bevatten zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante gegevens die nodig zijn voor het leveren van een kwaliteitsservice. HubSpot verzamelt en bewaart namens ons persoonsgegevens, zoals door u verstrekte contactgegevens. Deze gegevens worden veilig opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

HubSpot kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw browse-activiteiten op onze website. Deze cookies helpen ons het websiteverkeer te analyseren, inhoud te personaliseren en een meer op maat gemaakte gebruikerservaring te bieden. U kunt uw cookievoorkeuren beheren via uw browserinstellingen.

Databeveiliging

Zowel DSD Europe als HubSpot nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of onrechtmatige verwerking.

Data Retentie

We bewaren klantgegevens voor verschillende perioden, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verzameld. Ga voor meer informatie over het bewaren van gegevens die door Hubspot worden verwerkt naar: https://knowledge.hubspot.com/nl/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van HubSpot of de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice, via: support@dsdeurope.com. Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens.

Jouw eigen on·demand software store.

Start vandaag!